ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2565 (การวางตนเป็นกลางทางการเมือง)
ข่าวทั่วไป วันที่ 19 พ.ค. 2565 - 09:20 น.


- พิมลชัย จารุสาร
กลุ่มกฎหมายและคดี