น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน - - ธุรการ (โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)) 20 พ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2565 (การวางตนเป็นกลางทางการเมือง) - - ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี (กลุ่มกฎหมายและคดี) 19 พ.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2565(กรรมการผู้จัดการเป็นได้หรือไม่?) - - ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี (กลุ่มกฎหมายและคดี) 12 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสติกเกอร์ "ทวงคืนสภาครู" - - ธุรการ (โรงเรียนบ้านปางคึก) 3 พ.ค. 65
พิธีมอบโครงการ”ครัวยั่งยืนเพื่อน้อง” - - ธุรการ (โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง) 29 เม.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน (ปลอมเอกสาร ปลอมลายมือชื่อ) - - ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี (กลุ่มกฎหมายและคดี) 26 เม.ย. 65
รวมให้ขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย - - ธุรการ (โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง) 4 เม.ย. 65
.:: ข่าวทั้งหมด ::.