นักศึกษาพยาบาลศาสตร์เข้าฝึกปฏิบัติงานด้านบริการอนามัยโรงเรียน - - ธุรการ (โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง) 20 ก.ย. 65
การประเมินผลการพัฒนาตามมาตรฐาน (PA) - - ธุรการ (โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง) 19 ก.ย. 65
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565 - - ธุรการ (โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง) 19 ก.ย. 65
พิธีมอบทุนการศึกษา - - ธุรการ (โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง) 19 ก.ย. 65
พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม - - ธุรการ (โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง) 19 ก.ย. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2565 (สิทธิลูกหนี้...กับการทวงถามหนี้) - - ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี (กลุ่มกฎหมายและคดี) 13 ก.ย. 65
.:: ข่าวทั้งหมด ::.