ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 - - ธุรการ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 4 ม.ค. 67
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 27 ต.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 - - ธุรการ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 16 ต.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 29 ส.ค. 66
.:: ข่าวทั้งหมด ::.