ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - - ธุรการ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 25 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 - - ธุรการ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 19 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 - - ธุรการ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 20 ต.ค. 65
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกันยายน 2565 - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 12 ต.ค. 65
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 11 ต.ค. 65
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 11 ส.ค. 65
.:: ข่าวทั้งหมด ::.