ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 24 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 11 มี.ค. 65
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 10 มี.ค. 65
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคม 2565 - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 10 มี.ค. 65
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 7 มี.ค. 65
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 7 มี.ค. 65
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครั้งที่ 2 - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 23 ก.พ. 65
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 23 ก.พ. 65
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 23 ก.พ. 65
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 23 ก.พ. 65
.:: ข่าวทั้งหมด ::.