เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 1 มิ.ย. 66
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 19 พ.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 - - ธุรการ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 25 เม.ย. 66
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 14 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 - - กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 24 ก.พ. 66
.:: ข่าวทั้งหมด ::.